#108 – Deepika Baskar

September 17, 2016

Performed at Seaholm High School in Birmingham, Michigan

Repertoire
 • Kaithala Nirai Kani
 • Ganapati Kavuthwam
 • Sahitya Alarippu
 • Saveri Jathiswaram
 • Ponnambalam Varnam (Kamas)

 • Thiruppavai (Andru Ivvulakkam)
 • Kalyanimala
 • Thangarathan Meedil
 • Ananda Natana Prakasham
 • Thillana
 • Kurathi

%d bloggers like this: